Logo LEDgrow

Kilka słów na początek

Rzeczą oczywistą jest, że światło jest jednym z najważniejszych czynników środowiskowych, warunkującym prawidłowy wzrost i rozwój roślin. Promieniowanie świetlne jest podstawowym źródłem energii wykorzystywanej przez rośliny w procesie fotosyntezy. Oczywiście światło ma również duży wpływ na inne procesy rozwoju roślin, które są związane z ich wzrostem i rozwojem.

Przeprowadzone badania na różnorodnych roślinach dowiodły, że nie jest najważniejszym stosowanie światła o jak największym natężeniu, lecz dopasowanie jego jakości, czyli składu spektralnego. Wiele doświadczeń wskazuje jednak na to, że można bardzo silnie wpływać na wzrost i rozwój roślin, stosując w czasie ich uprawy światło określonej jakości.

Dynamicznie rozwijająca się technologia LED wkracza w kolejne dziedziny życia i gospodarki. Obecnie ma ona również coraz szersze zastosowanie także w rolnictwie i ogrodnictwie. W kwestii doświetlania roślin prowadzone jest obecnie wiele badań zarówno w kraju jak i za granicą. Badania te wskazują na przydatność technologii LED w doświetlaniu roślin. Większość z nich wykazuje pozytywne wyniki zastosowania tej technologii.

Lampy LED umożliwiają emisję promieniowania świetlnego o widmie złożonym z wybranych częstotliwości dopasowanych do widma, które absorbuje chlorofil. Najkorzystniejsze dla roślin z punktu widzenia fotosyntezy jest światło czerwone i niebieskie.

Zastosowanie światła o niebieskiej i czerwonej barwie znacząco wzmaga aktywność procesu fotosyntezy. Przyczynia się to do szybszego wzrostu roślin i zwiększenia ich aktywności. System oświetlenia LED daje możliwość sterowania barwami światła zależnie od specyficznych wymagań poszczególnych gatunków roślin oraz faz ich rozwoju. Dzięki temu można stymulować szybkość wzrostu oraz pobudzać rośliny do kwitnienia.

Doświetlanie lampami tego typu jest szczególnie polecane w produkcji sadzonek, gdyż w odróżnieniu od powszechnie obecnie stosowanych systemów doświetlania lampy LED nie przegrzewają roślin. Zastosowanie diod LED do doświetlania roślin stwarza możliwość zasilania ich z autonomicznych źródeł energii odnawialnej, a wśród nich także ogniw fotowoltaicznych.

Zastosowanie takiego sposobu doświetlania roślin może więc przynieść wymierne korzyści zarówno dla producentów ogrodniczych, jak i dla środowiska. Wprowadzenie technologii do masowego użycia hamuje jednak na dzień dzisiejszy wysoki koszt lamp tego typu.

Źródła